Verkoopvoorwaarden

Op al onze offertes, leveringen, het aanvaarden van opdrachten, doen van mededelingen en aangaan van overeenkomsten zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de Branche organisaties van toepassing.

Transportkosten klik hier 

Certificaatkosten

Certificaat volgens 2.2 en/of 3.1B EUR vanaf 2,50 per item

Verantwoording
Ondanks dat er aan de samenstelling van onze prijslijsten veel zorg is besteed, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden, onvolledigheden en/of drukfouten.

Klik hier voor onze algemene leveringsvoorwaarden